January 2018 Step 2 CS Prep Workshop

step 2 cs workshop january 1.png
step 2 cs workshop january 1.png
sold out

January 2018 Step 2 CS Prep Workshop

1,395.00

CIS Intensive (Day 1): January 8, 2018
ICE Intensive (Day 2): January 9, 2018
Exam Encounters Intensive (Day 3): January 10, 2018

Add To Cart