November 2018 Step 2 CS Prep Workshop

Step 2 cs workshop november.jpeg
Step 2 cs workshop november.jpeg
sold out

November 2018 Step 2 CS Prep Workshop

1,395.00

CIS Intensive (Day 1): November 5, 2018
ICE Intensive (Day 2): November 6, 2018
Exam Encounters Intensive (Day 3): November 7, 2018

Add To Cart